Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 21 de novembre de 2019 a les 10:30 hores
Informe 8/2019, sobre l'Agència Catalana de Turisme, exercici 2017 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 9/2019, relatiu al Consorci per a la Normalització Lingüística, exercici 2016 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 10/2019, relatiu al Departament de Justícia, contractació administrativa, exercici 2016 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe