Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 29 de novembre de 2018 a les 10:00 hores
Informe 7/2018, relatiu a les subvencions de l'Oficina de Suport a la Inicativa Cultural, exercicis 2015 i 2016 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 9/2018, sobre l'Agència de Residus de Catalunya, exercici 2015 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 11/2018, relatiu a les places vinculades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya, curs 2015-2016 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 14/2018, sobre el Laboratori de Referència de Catalunya, exercici 2016 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 16/2018, relatiu a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, exercici 2016 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe