Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 30 de març de 2017 a les 10:15 hores
Informe 18/2016, relatiu al Programa 211, Administració de justícia i Ministeri Fiscal, exercici 2012 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 20/2016, sobre l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana, exercicis 2012 i 2013 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 21/2016, relatiu a l'Ajuntament de Castelldefels, contractació administrativa, exercici 2013 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 27/2016, sobre les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya de l'any 2016 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe