Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 4 de maig de 2017 a les 10:15 hores
Informe 26/2016, relatiu a l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, exercici 2014 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 28/2016, sobre el Consorci Sanitari de Terrassa, Resolució 508/X del Parlament Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 24/2016, sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2014 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 23/2016, relatiu al Grup Consell Comarcal del Barcelonès, Resolució 281/IX del Parlament Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe