Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 6 de juny de 2019 a les 10:00 hores
informe 29/2018, sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2016 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 1/2019, sobre l'anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, exercicis 2015 i 2016 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 3/2019, relatiu al Consell Català de l'Esport, exercici 2016 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe