Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 3 de novembre de 2016 a les 9:30 hores
Informe 1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, exercicis 2010, 2011 i 2012 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 4/2016, relatiu al Programa 222, Trànsit i seguretat viària, exercici 2012 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 21/2015, sobre l'Instut Català de les Empreses Culturals, aportacions reintegrables i subvencions, exercicis 2012 i 2013 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe