Actualitat Actualitat

22/06/20   Nous terminis per a la tramesa del Compte general de les corporacions locals i de la informació sobre l'exercici del control intern

Barcelona, 22 de juny de 2020.- En aplicació de l'article 48 del Reial decret llei 11/2020, del 31 de març, un cop acabat l'estat d'alarma a les 00:00 del passat 21 de juny, el termini legal de tramesa del Compte general de les corporacions locals a la Sindicatura de Comptes queda ampliat en 99 dies, fet que suposa que el Compte general de l'exercici 2019 s'haurà d'enviar abans del 22 de gener del 2021.

12/06/20   Novetats sobre la tramesa a la Sindicatura de la comptabilitat dels partits polítics i les entitats vinculades

Barcelona, 12 de juny de 2020.- La Sindicatura de Comptes ha habilitat el mecanisme perquè les formacions polítiques i les fundacions i associacions que hi estan vinculades li trametin la seva comptabilitat ordinària en suport informàtic, mitjançant la seu electrònica de la Sindicatura. També ha informat els partits que en cas que no puguin complir amb el termini de sis mesos que estableix la normativa per presentar els comptes anuals corresponents a l'exercici 2019, a causa de les dificultats originades per la crisi del COVID-19, ho hauran de comunicar a la Sindicatura.

12/06/20   Els síndics presenten cinc informes de fiscalització a la Comissió de la Sindicatura del Parlament

Barcelona, 12 de juny de 2020.- Els síndics han comparegut avui virtualment davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament per presentar cinc informes de fiscalització, d'acord amb l'ordre del dia que es detalla a continuació.

2/06/20   Les institucions fiscalitzadores mantenen el seu compromís amb l'exercici del control de la gestió pública en temps de pandèmia

Barcelona, 2 de juny de 2020.- Les institucions dedicades al control extern dels fons públics han reforçat el seu compromís amb el control de la gestió pública en l'actual context de crisi originada per la pandèmia del coronavirus.

29/05/20   La Sindicatura aixeca els terminis per presentar al·legacions als seus projectes d'informe a partir del 2 de juny

Barcelona, 29 de maig de 2020.- La Sindicatura de Comptes ha acordat aixecar els terminis per a la presentació d'al·legacions als seus projectes d'informe a partir del dia 2 de juny, deixant sense efecte la suspensió dels terminis acordada el passat 17 de març arran de la declaració de l'estat d'alarma pel Govern de l'Estat.

28/05/20   El síndic major defensa que la crisi de la Covid-19 obliga a reconvertir els sistemes de treball de l'auditoria pública

Barcelona, 28 de maig de 2020.- El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, ha defensat avui que la crisi originada per la Covid-19 obliga els auditoris públics a "reconvertir" els seus sistemes de treball, tant des de la vessant del control no presencial com de la pròpia planificació de les feines, anticipant els riscos i avaluant l'eficàcia dels recursos abocats a lluitar contra la pandèmia.

21/05/20   La revista 'Auditoría Pública' edita un número especial amb motiu del seu 25è aniversari

Barcelona, 21 de maig de 2020.- La revista Auditoría Pública, l'òrgan d'expressió dels tribunals de comptes autonòmics, ha fet 25 anys des de la seva creació la primavera del 1995. Amb aquest motiu, la primera publicació dedicada a la matèria ha editat un número especial que recopila els articles guardonats amb el premi que organitza anualment des de l'any 1997.

20/05/20   El síndic major assumeix la presidència de torn de l'Associació d'Òrgans de Control Extern autonòmics

Barcelona, 20 de maig de 2020.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya és, des d'avui i durant el proper any, la institució que presidirà l'Associació d'Òrgans de Control Extern autonòmics (ASOCEX), que aplega les 12 cambres de comptes d'àmbit autonòmic de l'Estat i dedicada al foment de la cooperació entre els seus membres i a la millora de la fiscalització dels fons públics.

20/05/20   Novetats sobre la tramesa a la Sindicatura del Compte general de corporacions locals de l'exercici 2019 i successius

Barcelona, 20 de maig de 2020.- El Ple de la Sindicatura ha aprovat un nou Acord (DOCG 8099, del 30 de març del 2020) sobre la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de trametre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya el Compte general de l'exercici 2019 i successius a través d'EACAT. Aquest acord modifica el nombre de fitxers a enviar i altres aspectes.

19/05/20   El Ple de la Sindicatura aprova les mesures de reincorporació progressiva del personal a la seu de la institució

Barcelona, 19 de maig de 2020.- El Ple de la Sindicatura de Comptes ha aprovat una instrucció que regula les condicions de reincorporació del seu personal la seu de la institució quan les condicions sanitàries ho permetin.
S'estan mostrant 1 - 10 de 784 resultats.
Articles per pàgina 10
de 79