Actualitat Actualitat

31/03/21   La Sindicatura publica l'informe de fiscalització sobre la gestió dels centres docents públics de Barcelona

Barcelona, 31 de març de 2021.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat i tramès al Parlament l'informe 2/2021, relatiu al Consorci d'Educació de Barcelona, gestió econòmica dels centres docents públics, exercici 2018.

18/03/21   El síndic major imparteix una sessió pràctica als alumnes del màster interuniversitari de Gestió Pública

Barcelona, 18 de març de 2021.- El síndic major, Jaume Amat, ha impartit avui una sessió pràctica del màster de Gestió Pública que organitzen conjuntament la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra i que dirigeix l'ex conseller i ex síndic de comptes Antoni Castells.

10/03/21   La Sindicatura publica la llista d'ens locals que no han tramès el Compte general de l'exercici 2019 dins de termini o que ho han fet de forma incompleta

Barcelona, 10 de març de 2021.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat en la seva seu electrònica la relació d'ens locals que han incomplert l'obligació de trametre el Compte general de l'exercici 2019 dins de termini, en els termes que preveu l'article 41 de la Llei 18/2010 de la Sindicatura de Comptes.

4/03/21   La Sindicatura publica l'informe de fiscalització de les despeses de personal del Departament d'Educació

Barcelona, 4 de març de 2021.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès i tramès al Parlament l'informe 1/2021, relatiu al Departament d'Ensenyament, despeses de personal, exercici 2017.

3/03/21   El síndic major compareix davant la Comissió d'Economia del Parlament basc en relació amb les propostes de modificació de la llei del Tribunal Basc de Comptes Públics

Barcelona, 3 de març de 2021.- El síndic major, Jaume Amat, ha comparegut aquest matí davant la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressupost del Parlament basc, per videoconferència, en relació amb les propostes de modificació de la llei del Tribunal Basc de Comptes Públics.

2/03/21   El secretari de Transparència de la Generalitat presenta al síndic major l'informe anual de l'Estratègia de lluita contra la corrupció

Barcelona, 2 de març de 2021.- El síndic major, Jaume Amat, s'ha reunit aquest matí per videoconferència amb el secretari de Transparència i Govern Obert de la Generalitat, Jordi Foz, qui li ha presentat l'informe anual de l'Estratègia de lluita contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat pública.

19/02/20   La Sindicatura publica l'informe anual sobre el Compte general de la Generalitat i dos informes de l'àmbit local

Barcelona, 19 de febrer de 2021.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès i tramès al Parlament l'informe 29/2020, relatiu a Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA, comptes anuals, exercici 2018; l'informe 30/2020, relatiu a la Diputació de Lleida, contractació administrativa, exercici 2017, i l'informe 31/2020, relatiu al Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2018.

16/02/21   El síndic major participa en la comissió de coordinació del Tribunal de Comptes i els OCEX per a l'impuls de l'Administració electrònica

Barcelona, 16 de febrer de 2021.- El síndic major, Jaume Amat, ha participat en la reunió de la comissió de coordinació del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern (OCEX) per a l'impuls de l'Administració electrònica, que ha tingut lloc avui per videoconferència.

15/02/21   Publicats els informes sobre el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria i sobre el Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya

Barcelona, 15 de febrer de 2021.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès i tramès al Parlament els informes 27/2020, relatiu al Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria, exercici 2018, i el 28/2020, relatiu al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, ingressos i despeses, exercici 2017.

9/02/21   Convocat el IV Premi Ferran Termes per a la millora de la transparència i l'eficiència de la gestió

Barcelona, 9 de febrer de 2021.- El IV Premi Ferran Termes, que distingeix els millors treballs de recerca o divulgació sobre la millora de la transparència i l'eficiència de la gestió en organitzacions públiques o privades, té una dotació econòmica de 3.000 euros i el termini per a la presentació de candidatures finalitza el 31 de març.
S'estan mostrant 1 - 10 de 822 resultats.
Articles per pàgina 10
de 83