Actualitat Actualitat

Anunci de licitació d'un contracte relatiu al servei de traducció del català al castellà dels informes de fiscalització i memòries de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

En data 24 de gener de 2007 s'ha publicat al DOGC 4806 l'anunci de licitació d'un contracte relatiu al servei de traducció del català al castellà dels informes de fiscalització i memòries de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. (Exp:1/07)

En data 24 de gener de 2007 s'ha publicat al DOGC 4806 l'anunci de licitació d'un contracte relatiu al servei de traducció del català al castellà dels informes de fiscalització i memòries de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. (Exp:1/07)

Important:  Cal recollir en el Registre de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (Avinguda Litoral 12-14, 5º planta) el  CD-ROM que conté la mostra exemplificativa de textos a traduir

 

Publicació oficial al DOGC núm. 4806 - 24/01/2007

Plec de clàusules administratives i tècniques.

Important si heu descarregat el plec de clausules abans del 31 de gener de 2007, descarregueu la correcció d'errades del plec de clàusules administratives i tècniques

Imprès per oferta econòmica