Actualitat Actualitat

La Sindicatura de Comptes compareix demà al Parlament per a presentar sis informes de fiscalització relatius a GISA, l'Incasol i l'ACA

BARCELONA, 19 de febrer.- El ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, presidit pel síndic major, Joan Colom, compareixerà demà davant de la comissió competent del Parlament per a la presentació i debat de sis informes de fiscalització relatius a l¿àmbit de les infraestructures. Els informes estan publicats al Butlletí Oficial del Parlament i estan disponibles a la web de la Sindicatura de Comptes, www.sindicatura.cat, a l'apartat d'informes de fiscalització.

BARCELONA, 19 de febrer.- El ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, presidit pel síndic major, Joan Colom, compareixerà demà davant de la comissió competent del Parlament per a la presentació i debat de sis informes de fiscalització relatius a l’àmbit de les infraestructures. Els informes estan publicats al Butlletí Oficial del Parlament i estan disponibles a la web de la Sindicatura de Comptes, www.sindicatura.cat, a l’apartat d’informes de fiscalització.

Es tracta de la primera sessió de treball que celebrarà la comissió de la Sindicatura de Comptes en aquest període de sessions, ja que fins a la data només ha tingut lloc la reunió constitutiva de la comissió, presidida pel diputat Lluís M. Corominas.

El síndic major, Joan Colom, assistirà acompanyat de la resta de membres del ple de la institució fiscalitzadora, els síndics Agustí Colom, Alexandre Pedrós, Enric Genescà, Ernest Sena, Jaume Amat i Jordi Pons

Els informes de fiscalització que se sotmetran a debat demà examinen els comptes de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’Institut Català del Sòl (Incasol) i Gestió d’Infraestructures SA (GISA) en el període 2001-2003.

 

El síndic ponent dels informes ha estat Enric Genescà, que té atribuïda la fiscalització dels departaments del sector productiu al ple de la Sindicatura, i serà l'encarregat de fer la presentació dels informes en comissió.

 

La sessió tindrà lloc a les 16.00 hores a la Sala de Grups del Parlament.