Actualitat Actualitat

La Sindicatura de Comptes presenta al Parlament quatre informes de fiscalització

BARCELONA, 6 de març.- El ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, presidit pel síndic major, Joan Colom, ha comparegut avui davant la comissió competent del Parlament per a la presentació i debat de quatre informes de fiscalització, relatius a la tresoreria de l'Administració de la Generalitat, l'Institut Català de Finances Holding SA, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) i els Ingressos per taxes del Departament de Salut.

BARCELONA, 6 de març.- El ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, presidit pel síndic major, Joan Colom, ha comparegut avui davant la comissió competent del Parlament per a la presentació i debat de quatre informes de fiscalització, relatius a la tresoreria de l’Administració de la Generalitat, l’Institut Català de Finances Holding SA, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) i els Ingressos per taxes del Departament de Salut.

Els síndics ponents dels informes que avui s’han sotmès a debat a la comissió han estat Jaume Amat, Jordi Pons i Agustí Colom, que han presentant, respectivament, els treballs de fiscalització sobre el sector administratiu de la Generalitat, l’ens públic de ràdio i televisió i el sector sanitari.

Jaume Amat i Jordi Pons han intervingut per primera vegada davant la comissió de la Sindicatura de Comptes, ja que ambdós síndics van prendre possessió dels seus càrrecs el 18 de gener passat, en substitució, respectivament, de Montserrat de Vehí i Jacint Ros i Hombravella.

A la sessió d’avui han assistit la resta dels membres del ple de la Sindicatura, els síndics Ernest Sena, Alexandre Pedrós i Enric Genescà, i la secretària general, Montserrat Vendrell.