Actualitat Actualitat

Joan Colom serà nomenat síndic major pel president de la Generalitat el proper dimarts 10 d'abril

La Sindicatura de Comptes compareixerà la mateixa tarda al Parlament per a presentar quatre informes de fiscalització

BARCELONA, 3 d’abril.- Joan Colom serà nomenat síndic major de la Sindicatura de Comptes pel president de la Generalitat, José Montilla, en un acte oficial que tindrà lloc al Palau de la Generalitat el proper dimarts 10 d’abril.

L’acte de presa de possessió del síndic major tindrà lloc el dia 10 d’abril a les 19.00 hores al Palau de la Generalitat, i serà presidit pel president de la Generalitat, José Montilla. Al termini de l’acte, el síndic major mantindrà una reunió amb el president de la Generalitat a les dependències del Palau.

 

Hi asistirán tots els membres del ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, els síndics Agustí Colom, Alexandre Pedrós, Enric Genescà, Ernest Sena, Jaume Amat i Jordi Pons, i la secretària general de la institució.

Estan convidats a l’acte de nomenament del síndic major el president del Parlament, Ernest Benach; el conseller d’Economia i Finances, Antoni Castells, i el president i els membres de la comissió parlamentària de la Sindicatura de Compes, entre altres autoritats.

 

La investidura del síndic major aplegarà també els presidents dels tribunals de comptes autonòmics de l’Estat, així com membres del Tribunal de Cuentas central i del Tribunal de Comptes Europeu.

 

Dels òrgans de control extern autonòmics, està previst que assisteixin els presidents de la Cámara de Comptos de Navarra, Luis Muñoz; Tribunal Basc de Comptes Públiques, Mª Asunción Macho; Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Rafael Vicente Queralt; Consello de Contas de Galicia, Luciano Fariña; Cámara de Cuentas de Andalucía, Rafael Navas; Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Medina; Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, Miguel A. Cabezas; Consejo de Cuentas de Castilla y León, Pedro Martín Fernández; Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, Pere Antoni Mas, i Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Avelino Viejo. Per part de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid asistirà el seu vicepresident, Carlos Salgado.

 

En representació del Tribunal de Cuentas estatal vindran el president de la secció de fiscalització, Manuel Núñez, i el conseller Lluís Armet.

 

El Tribunal de Comptes Europeu estarà representat pel seu membre espanyol, Joan Ramallo, així com l’ex president de l’organisme fiscalitzador dels comptes de la UE, Joan Manuel Fabra.

 

Aquest serà el segon mandat de Joan Colom i Naval al capdavant de la institució fiscalitzadora externa dels comptes i de la gestió del sector públic de Catalunya. Després de deixar la vicepresidència del Parlament Europeu, Colom va ser nomenat síndic major de la Sindicatura de Comptes el 23 de març de 2004 en un acte presidit pel llavors cap de l’Executiu, Pasqual Maragall.

 

Colom va ser reelegit síndic major pel ple de la Sindicatura de Comptes per a nou període de tres anys el passat 15 de març. D’acord amb el procediment previst per la llei, el ple de la institució fiscalitzadora –format per set síndics- ha de proposar un candidat d’entre els seus membres per al càrrec de síndic major i després aquest és nomenat pel president de la Generalitat.

 

Compareixença en comissió

El mateix dimarts a les 16.00 hores es reunirà la comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament per a la presentació i debat de quatre informes de fiscalització, que es detallen a continuació:

1. Informe de fiscalització 8/2005, relatiu a l’Agència d’Avaluació de Tecnología i Recerca Mèdiques (exercici 2003).

2. Informe de fiscalització 10/2005, relatiu a l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i Publicacions (exercici 2003).

3. Informe de fiscalització 13/2005, sobre les Subvencions a la integració sociolaboral, del Departament de Benestar i familia (exercici 2003).

4. Informe de fiscalització 4/2006, relatiu a l’Autoritat del Transport Metropolità (exercici 2003).

 

Tots quatre informes estan disponibles a la web de la Sindicatura de Comptes, www.sindicatura.cat, i al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.