Actualitat Actualitat

La conferència de presidents dels tribunals de comptes autonòmics es reuneix a Barcelona el dia 11 d'abril

La reunió tindrà lloc a la seu de la Sindicatura de Comptes

BARCELONA, 3 d’abril.- La Conferència de Presidents dels Òrgans Autonòmics de Control Extern (Ocex), que aplega els presidents dels 12 tribunals de comptes autonòmics que hi ha a Espanya, es reuneix el proper dimecres 11 d’abril a Barcelona. La institució amfitriona serà la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que acollirà la reunió a la seva seu a la Vila Olímpica de Barcelona sota la presidència del síndic major, Joan Colom.

La de Barcelona serà la tercera reunió de la Conferència de Presidents d’Ocex des de la seva constitució el 19 d’octubre de 2006 a Pamplona, quan els presidents dels 12 tribunals de comptes autonòmics van signar una declaració conjunta i van aprovar les normes de funcionament de l’esmentada conferència. La segona reunió va tenir lloc el passat 22 de març a Valladolid, a la seu provisional del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

 

D’acord amb els estatuts, la Conferència de Presidents dels Òrgans Autonòmics de Control Extern té per objecte fomentar la cooperació entre els seus membres, així com establir les línies de coordinació en totes aquelles matèries d’interès comú. La presidència, rotatòria anualment per ordre d’antiguitat dels seus membres, l’ocupa aquest any la Cámara de Comptos de Navarra, degana dels òrgans de control extern a Espanya.

Els 12 tribunals de comptes que formen part de la Conferència són:

 

•  Cámara de Comptos de Navarra

•  Sindicatura de Comptes de Catalunya

•  Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana

•  Consello de Contas de Galicia

•  Tribunal Basc de Comptes Públiques

•  Cámara de Cuentas de Andalucía

•  Audiencia de Cuentas de Canarias

•  Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha

•  Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid

•  Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

•  Consejo de Cuentas de Castilla y León

•  Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.

 

A la reunió del proper dimecres a Barcelona, que presidirà Joan Colom, assistiran els presidents de la Cámara de Comptos de Navarra, Luis Muñoz; la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Rafael Vicente Queralt; el Consello de Contas de Galicia, Luciano Fariña; el Tribunal Basc de Comptes Públiques, Mª Asunción Macho; la Cámara de Cuentas de Andalucía, Rafael Navas; la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Medina; la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Cabezas; la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, Pere Antoni Mas; el Consejo de Cuentas de Castilla y León, Pedro Martín, i la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Avelino Viejo. En representació de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid assistirà el seu vicepresident, Carlos Salgado.

 

La reunió es durà a terme al matí a la seu de la Sindicatura de Comptes.

 

Els òrgans de control extern abordaran, entre altres qüestions, les relacions amb el Tribunal de Cuentas, sobretot pel que fa als casos de presumpta responsabilitat comptable que segueix la Fiscalia del Tribunal de Cuentas.

 

L’altre dels temes a debat serà la rendició de comptes dels ens locals i els nous sistemes de tramesa telemàtica dels comptes com a via per afavorir la sostenibilitat i facilitar que el màxim nombre d’ajuntaments enviïn els seus comptes a la Sindicatura. Els tribunals de comptes autonòmics, a més, estan treballant en l’elaboració d’un conveni amb el Tribunal de Cuentas per regular la rendició de comptes per part dels ens locals.

 

A la tarda, a les 16.30 hores, el síndic major oferirà una roda de premsa per explicar els acords presos en la reunió .