Actualitat Actualitat

La Conferència de Presidents dels tribunals de comptes autonòmics es reuneix a BarcelonaBARCELONA, 11 d’abril.- La Conferència de Presidents dels Òrgans Autonòmics de Control Extern (OCEX), que aplega els presidents dels 12 tribunals de comptes autonòmics que hi ha a Espanya, s’ha reunit aquest matí a la seu de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

 

En roda de premsa posterior a la reunió, el president de torn de la Conferència, Luis Muñoz, president de la Cámara de Comptos de Navarra, ha destacat que la decisió dels òrgans autonòmics de control extern de constituir-se en “conferència permanent” és una prova que aquests “cada dia tenen més força”. Muñoz ha afirmat que un dels assumptes cabdals que han debatut els OCEX han estat les relacions amb el Tribunal de Comptes estatal, que segons ha dit “als òrgans autonòmics ens preocupen molt”.

 

El síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Joan Colom, ha afirmat en roda de premsa que la Conferència de Presidents dels OCEX té la vocació de fer de “lobby dels tribunals de comptes autonòmics davant del Tribunal de Comptes d’Espanya”.

Colom ha explicat que els òrgans de control extern estan esmerçant esforços en adaptar les seves funcions a les demandes de major transparència de la societat i, per aquest motiu, potenciaran les auditories operatives i de gestió, a més de les clàssiques de legalitat i regularitat, que permeten “avaluar l’eficàcia i l’eficiència d’un determinat servei públic”.

 

La Conferència de Presidents es va constituir el passat 19 d’octubre de 2006 a Pamplona, quan els presidents dels 12 tribunals de comptes autonòmics van signar una declaració fundacional i van aprovar les normes de funcionament de l’esmentada conferència, concebuda com una eina de cooperació entre els seus membres i de coordinació davant del Tribunal de Comptes central en totes aquelles matèries que els afecten.

 

La d’avui és la tercera reunió que celebra la Conferència de Presidents dels OCEX des de la seva creació. La primera va tenir lloc a la seu de la Cámara de Comptos de Navarra, a Pamplona, on es va constituir la Conferència, i el passat 22 de març es va celebrar una segona trobada a la seu del Consejo de Cuentas de Castilla y León, a Valladolid.

 

A la reunió d’avui, presidida pel síndic major, Joan Colom, hi han assistit els presidents de la Cámara de Comptos de Navarra, Luis Muñoz; la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Rafael Vicente Queralt; el Consello de Contas de Galicia, Luciano Fariña; la Cámara de Cuentas de Andalucía, Rafael Navas; la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Medina; la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Cabezas; la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, Pere Antoni Mas; el Consejo de Cuentas de Castilla y León, Pedro Martín, i la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Avelino Viejo. En representació de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid hi ha assistit el seu vicepresident, Carlos Salgado.

 

La presidenta del Tribunal Basc de Comptes Públics, Ma. Asunción Macho Berroya, ha excusat la seva absència per motius de salut.

 

D’acord amb els seus estatuts, la Conferència de Presidents dels Òrgans Autonòmics de Control Extern té per objecte fomentar la cooperació entre els seus membres, així com establir les línies de coordinació en totes aquelles matèries d’interès comú.

 

La presidència serà rotatòria cada any per odre d’antiguitat dels tribunals de comptes, i aquest primer any ha recaigut en la Cámara de Comptos de Navarra, degana dels òrgans de control extern a Espanya.

 

Els 12 tribunals de comptes autonòmics que formen part de la Conferència són:

 

 • Cámara de Comptos de Navarra
 • Sindicatura de Comptes de Catalunya
 • Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana
 • Consello de Contas de Galicia
 • Tribunal Basc de Comptes Públiques
 • Cámara de Cuentas de Andalucía
 • Audiencia de Cuentas de Canarias
 • Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha
 • Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid
 • Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
 • Consejo de Cuentas de Castilla y León
 • Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.