Actualitat Actualitat

El ple de la Sindicatura elegeix Alexandre Pedrós i Agustí Colom com a membres de la Comissió de govern

BARCELONA, 26 d'abril.- El ple de la Sindicatura de Comptes ha aprovat el nomenament del síndic Alexandre Pedrós i Abelló com a nou membre de la Comissió de govern de la institució, l'òrgan encarregat d'exercir la direcció interna de la Sindicatura d'acord amb la llei. El ple ha acordat també renovar el mandat del síndic Agustí Colom i Cabau en la Comissió de govern, de la qual forma part des del 2004.

BARCELONA, 26 d’abril.- El ple de la Sindicatura de Comptes ha aprovat el nomenament del síndic Alexandre Pedrós i Abelló com a nou membre de la Comissió de govern de la institució, l’òrgan encarregat d’exercir la direcció interna de la Sindicatura d’acord amb la llei. El ple ha acordat també renovar el mandat del síndic Agustí Colom i Cabau en la Comissió de govern, de la qual forma part des del 2004.

 

Després de la reelecció del síndic major, Joan Colom, que va ser nomenat pel president Montilla per a nou mandat al capdavant de la Sindicatura el passat 10 d’abril, el ple de la Sindicatura ha procedit a la renovació de la comissió de govern.

La llei de la Sindicatura de Comptes estableix que la comissió de govern és presidida pel síndic major i integrada per dos síndics designats pel ple.

 

Amb la renovació, la Comissió de govern de la Sindicatura de Comptes queda formada pels síndics Alexandre Pedrós i Agustí Colom, i presidida pel síndic major, Joan Colom.

 

Amb aquesta elecció, Alexandre Pedrós reemplaça el síndic Ernest Sena i Calabuig a la Comissió de govern de la Sindicatura de Comptes.

 

La Comissió de govern és l’òrgan previst a la llei per a facilitar les tasques de direcció de la Sindicatura. Entre altres funcions, correspon a la Comissió de govern distribuir les tasques de la Sindicatura entre els seus òrgans, exercir la direcció superior del personal i autoritzar la realització de les despeses, la contractació de béns i serveis, subministraments i altres prestacions necessàries per al correcte funcionament de la institució.