Actualitat Actualitat

El president de l'Audiencia de Cuentas de Canarias visita la Sindicatura de Comptes

BARCELONA, 18 de maig.- El president de l'Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Medina Jáber, ha visitat avui la Sindicatura de Comptes de Catalunya, on ha mantingut una reunió amb el síndic major, Joan Colom, i amb responsables tècnics de la institució sobre els mecanismes de control de qualitat i l'aplicació de les noves tecnologies de la informació en els processos de fiscalització que du a terme l'òrgan de control extern del sector públic català.

BARCELONA, 18 de maig.- El president de l’Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Medina Jáber, ha visitat avui la Sindicatura de Comptes de Catalunya, on ha mantingut una reunió amb el síndic major, Joan Colom, i amb responsables tècnics de la institució sobre els mecanismes de control de qualitat i l’aplicació de les noves tecnologies de la informació en els processos de fiscalització que du a terme l’òrgan de control extern del sector públic català.

La visita ha estat organitzada a petició del president de l’òrgan fiscalitzador canari, qui havia traslladat al síndic major el seu interès a conèixer diverses qüestions relatives a la metodologia de treball i l’aplicació de les noves tecnologies en l’elaboració i difusió dels informes de fiscalització.

El síndic major, Joan Colom, ha rebut el president de l’Audiencia de Cuentas de Canarias, aquest matí a les 11.00 hores, al seu despatx a la seu de la Sindicatura, on ambdós presidents han mantingut una breu trobada institucional.

A continuació, Rafael Medina ha mantingut una entrevista, a la sala del ple de la Sindicatura, amb l’auditor supervisor del departament sectorial G i amb la responsable del departament d’Informàtica. Els temes centrals de l’entrevista han estat els processos de control de qualitat en l’elaboració dels informes de fiscalització, d’una banda, i la implantació a la Sindicatura del Pla Director de les Tecnologies de la Informació, en col•laboració amb el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya.