Actualitat Actualitat

La Sindicatura de Comptes presenta quatre informes de fiscalització al Parlament

El síndic major, Joan Colom, i els membres del ple de l'òrgan fiscalitzador compareixen davant la comissió parlamentària

BARCELONA, 3 de juliol.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha comparegut avui davant la comissió corresponent del Parlament per a la presentació de quatre informes de fiscalització, relatius a l’Autoritat del Transport Metropolità, el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, l’Agència Catalana de l’Aigua i els hotels d’entitats del Departament de Benestar i Família.

 

El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Joan Colom, ha assistit a la comissió juntament amb els síndics Agustí Colom, Enric Genescà, Ernest Sena, Jaume Amat i Jordi Pons, membres del ple de l’òrgan fiscalitzador.

La comissió parlamentària de la Sindicatura ha tingut lloc a les 16.00 hores a la Sala de Grups del Parlament, per a la presentació dels quatre informes de fiscalització inclosos a l’ordre del dia:

 

  1. 1. Informe de fiscalització 4/2006, relatiu a l’Autoritat del Transport Metropolità (exercici 2003).
  2. 2. Informe de fiscalització 18/2005, relatiu al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.     Sistemes i procediments (exercici 2004).
  3. 3. Informe de fiscalització 20/2006, relatiu a l’Agència Catalana de l’Aigua (exercici 2004).
  4. 4. Informe de fiscalització 27/2006, relatiu als hotels d’entitats del Departament de Benestar i    Família (exercici 2004).

 

Per a la presentació dels treballs, han intervingut els síndics Enric Genescà, Jaume Amat i Agustí Colom.

 

El síndic responsable del departament sectorial B de la Sindicatura, Enric Genescà, que té atribuïda la fiscalització dels departaments del sector productiu, ha fet l’exposició dels informes relatius a l’Autoritat del Transport Metropolità i l’Agència Catalana de l’Aigua.

 

Com a titular del departament sectorial A de la Sindicatura, encarregat dels departaments de caire administratiu, el síndic Jaume Amat ha presentat l’informe de fiscalització del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, organisme depenent del Departament de Justícia.

 

Per últim, el síndic Agustí Colom, que té atribuïda la fiscalització dels departaments del sector sanitari i social (departament sectorial C de la Sindicatura), ha presentat en comissió l’informe relatiu als hotels d’entitats gestionats pel Departament de Benestar i Família.