Actualitat Actualitat

La Sindicatura rep el secretari general de CCOO, Joan Coscubiela, qui ha entregat al síndic major dels comptes del sindicat de 2006

Joan Colom, juntament amb els síndics Agustí Colom i Alexandre Pedrós, han mantingut una trobada amb el dirigent sindical

BARCELONA, 18 d’octubre de 2007.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha rebut avui la visita d’una delegació de CCOO de Catalunya, encapçalada pel seu secretari general, Joan Coscubiela, qui ha fet entrega dels comptes de l’organització sindical relatius a 2006 al síndic major de la institució fiscalitzadora, Joan Colom.

Coscubiela ha estat rebut pel síndic major, Joan Colom, i pels síndics Agustí Colom i Alexandre Pedrós, membres del Ple i de la Comissió de Govern de la Sindicatura de Comptes, a la sala del Ple de la institució fiscalitzadora, on li ha fet entrega dels comptes del sindicat de 2006, i de les fundacions i associacions que hi estan vinculades. Els comptes van acompanyats d’una carta adreçada al síndic major en la qual Coscubiela explica que la presentació dels comptes davant la Sindicatura és un “automandat de transparència”: “Som conscients que no estem sotmesos a cap obligació legal en aquest sentit, però, amb la presentació dels nostres comptes anuals del 2006 auditats externament, volem contribuir a donar transparència als recursos que CCOO utilitza per complir la seva funció sindical i social”.

Colom ha agraït “l’exercici de transparència” a CCOO, tot i subratllar que amb l’actual marc normatiu la Sindicatura de Comptes no és competent per fiscalitzar els comptes dels sindicats.

El síndic major s’ha mostrat partidari que es duguin a terme els “canvis legals oportuns” per tal que la Sindicatura de Comptes pugui fiscalitzar els comptes dels sindicats en la mesura en què són destinataris de diners públics, bé a través de la modificació de la llei de pressupostos, o bé incloent aquesta competència en “la nova i anunciada llei de la Sindicatura de Comptes”, que el Govern es va comprometre a impulsar en aquesta legislatura.

Colom ha explicat que la Sindicatura revisa els comptes anuals de CCOO, si bé no ha volgut fer-ne una valoració ja que “no han estat objecte formal de fiscalització per part del Ple de la Sindicatura”.

Aquest és el tercer any consecutiu que el secretari general de CCOO de Catalunya entrega a la Sindicatura els comptes anuals del sindicat, una iniciativa voluntària que Coscubiela confia que arrossegui altres organitzacions i entitats privades amb funcions socials que reben recursos públics.

El secretari general de CCOO ha defensat un canvi en la legislació en aquest sentit: “La llei hauria de preveure que les organitzacions amb fins socials que reben recursos públics tinguin l’obligació de presentar els seus comptes davant la Sindicatura de Comptes”, ha afirmat, i ha afegit que aquesta mesura és imprescindible “per garantir la transparència i el bon ús dels recursos”.

D’acord amb la normativa vigent, la Sindicatura de Comptes no té competències per fiscalitzar les organitzacions sindicals. Segons la llei, la Sindicatura de Comptes és l’òrgan de fiscalització de la gestió econòmica, financera i comptable del sector públic de Catalunya (Administració de la Generalitat, empreses públiques, corporacions locals i tots els ens que en depenen).