Actualitat Actualitat

La Sindicatura participa a Luxemburg en el VII seminari del Tribunal de Comptes Europeu sobre el control extern dels fons de la UEBARCELONA, 25 d’octubre de 2007.- Un any més, la Sindicatura de Comptes de Catalunya participa en les jornades sobre control dels fons comunitaris organitzades pel Tribunal de Comptes Europeu, amb seu a Luxemburg, i que aquest any arriben a la seva setena edició. El seminari es desenvolupa en dues jornades, els dies 25 i 26 d’octubre, està adreçat a tècnics i auditors dels òrgans de control extern i té com a objectiu donar a conèixer les funcions del Tribunal de Comptes Europeu així com d’altres òrgans de control de la Unió Europea.

Les jornades de formació del Tribunal de Comptes Europeu comptaran aquest any amb la participació del síndic Ernest Sena, titular del Departament sectorial F de la Sindicatura, que s’encarrega de la fiscalització del sector local supramunicipal, així com de quatre membres del personal auditor de la institució fiscalitzadora catalana.

El programa de les jornades comença avui dijous 25 d’octubre al matí amb una presentació de l’organització i funcions del Tribunal de Comptes Europeu, seguida de dues sessions sobre la metodologia i eines de treball de l’òrgan de control extern de la Unió Europea, i la Declaració de fiabilitat de les operacions subjacents (DAS).

A la tarda, el programa inclou una sessió sobre el control de les polítiques comunitàries internes i el control dels fons estructurals, amb l’estudi d’un cas pràctic sobre l’auditoria de legalitat i regularitat de programes cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE).

En la jornada de divendres, els auditors rebran formació sobre l’Oficina de Lluita contra el Frau (OLAF), el servei d’auditoria interna de la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, el control dels fons agrícoles (FEOGA) i el control de l’anomenat pacte d’estabilitat, que estableix un límit màxim d’un 3% sobre el producte interior brut per al dèficit públic als estats membres.

L’informe anual del Tribunal de Comptes Europeu relatiu a l’exercici 2006 serà presentat el proper 20 de novembre davant del Senat pel membre espanyol de la institució fiscalitzadora de la UE, Joan Ramallo.