Actualitat Actualitat

La Sindicatura de Comptes compareix en comissió al Parlament per a presentar tres informes de fiscalitzacióBARCELONA, 6 de novembre de 2007.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya, encapçalada pel seu president, el síndic major Joan Colom, ha comparegut avui davant la comissió de la Sindicatura del Parlament per a la presentació de tres informes de fiscalització, relatius a l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, i l'Institut Català de la Dona. Tots tres informes són referents a l'exercici 2004.

La comissió de la Sindicatura del Parlament s'ha reunit aquesta tarda a les 16.30 hores a la Sala 1 de la Cambra.

D'acord amb l'ordre del dia previst, la comissió ha acollit la presentació i posterior debat dels informes 16/2006, 2/2006 i 5/2006 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatius, respectivament, a l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, objectius i indicadors, i a subvencions, contractació i convenis de l'Institut Català de la Dona.

Ha estat ponent dels informes el síndic Jaume Amat, titular del departament sectorial A de la Sindicatura, que té atribuïda la fiscalització dels departaments del sector administratiu de la Generalitat, i que n'ha fet la presentació davant la comissió.

A la sessió han assistit tots els membres del ple de la Sindicatura de Comptes: el síndic major, Joan Colom, i els síndics Agustí Colom, Alexandre Pedrós, Enric Genescà, Ernest Sena, Jaume Amat i Jordi Pons.