Actualitat Actualitat

Els síndics compareixen al Parlament per presentar els informes relatius a l'ICS i a Infraestructures.catBarcelona, 19 de setembre de 2019

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalats pel síndic major, Jaume Amat, han comparegut avui davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar dos informes de fiscalització.

La Comissió s'ha reunit aquest matí a les 10 h amb l'ordre del dia següent:

  • Informe 4/2019, sobre l'Institut Català de la Salut (ICS), exercici 2015.
  • Informe 5/2019, relatiu a Infraestructures.cat, exercicis 2012, 2013 i 2014.

L'informe sobre l'ICS és una fiscalització limitada que ha inclòs la revisió de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015 i el compliment de la legalitat aplicable en els àmbits comptable, pressupostari, de contractació i de personal. L'ICS, creat el 1983 com a entitat gestora dels serveis sanitaris propis de la Generalitat i dels transferits per la Seguretat Social, presta serveis sanitaris a sis milions de persones en tot el territori de Catalunya i du a terme la seva activitat en vuit hospitals. Les conclusions d'aquest treball les ha presentat davant la Comissió el síndic major, Jaume Amat.

L'informe sobre Infraestructures.cat és una fiscalització de regularitat, per tant financera i de compliment legal, dels comptes anuals d'aquesta empresa pública que gestiona l'obra pública de la Generalitat. La revisió abasta els exercicis 2012, 2013 i 2014. Per a presentar l'informe als diputats ha intervingut el síndic Miquel Salazar, ponent del treball.