Actualitat Actualitat

Maria Àngels Servat presenta la seva renúncia com a membre de la Sindicatura de Comptes

La Mesa del Parlament accepta la dimissió de la síndica, presentada per carta al president de la cambra

Barcelona, 12 de juliol de 2019

Maria Àngels Servat ha presentat la seva renúncia al càrrec de síndica de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per al qual va ser designada pel Parlament de Catalunya el 23 de febrer del 2011.

Servat va presentar la seva dimissió, per motius de salut, en una carta adreçada al president del Parlament, el passat dia 5 de juliol.

En la reunió del dia 9 de juliol, la Mesa del Parlament va acordar acceptar la renúncia presentada per la síndica i fer decaure el procediment per al cessament de Maria Àngels Servat instat pel Ple de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que preveu l’article 26 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, i els articles 10 i 11 del Reglament de règim interior de la institució. La resolució ha estat notificada avui a la Sindicatura de Comptes.

El Ple de la Sindicatura de Comptes, format per set membres d’acord amb la llei, compta a data d’avui amb cinc síndics: Jaume Amat, Jordi Pons, Miquel Salazar, Joan-Ignasi Puigdollers i Emma Balseiro. Andreu Morillas va renunciar al càrrec per motius personals el mes de gener del 2018.