Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe de fiscalització del Compte general de la Generalitat del 2014

Els síndics van lliurar divendres l'informe a la presidenta del Parlament

Barcelona, 13 de febrer de 2017

 

La Sindicatura de Comptes ha publicat l’informe relatiu al Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent a l’exercici 2014, després que els membres del Ple de l’òrgan fiscalitzador el lliuressin a la presidenta del Parlament el passat divendres per a la seva tramitació.

L’informe del Compte general, que la Sindicatura ha de fer cada any, inclou la fiscalització dels comptes de l’Administració general de la Generalitat, de les entitats autònomes de caràcter administratiu i de les entitats que formen part del Servei Català de la Salut, de l’Institut Català de la Salut i de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. De la resta d’entitats del sector públic no administratiu (entitats autònomes de caràcter comercial, industrial o financer, empreses, entitats de dret públic, consorcis i fundacions), l’informe en fa una revisió formal dels comptes.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va rebre en audiència el passat divendres els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes. El síndic major, Jaume Amat, va lliurar a la presidenta l’informe 24/2016, sobre el Compte general de la Generalitat de l'exercici 2014, en paper i en un llapis de memòria.

 

Amb l’acte de divendres es va iniciar la tramitació parlamentària de l’informe de la Sindicatura sobre el Compte general de la Generalitat, que un cop admès a tràmit, passa per la Comissió de la Sindicatura de Comptes, encarregada de fer el dictamen sobre l’informe, i finalment és debatut i sotmès a votació pel Ple del Parlament.

 

El Ple del Parlament va debatre el passat dia 9 el dictamen de la Comissió sobre l’informe del Compte general de la Generalitat del 2013, que la Sindicatura va lliurar al Parlament el 24 de novembre del 2015. L’informe i el Compte van ser aprovats amb 94 vots a favor, 9 en contra i 24 abstencions.