Actualitat Actualitat

16/09/20   La Sindicatura publica els informes sobre l'Institut de Física d'Altes Energies i sobre la gestió mediambiental en municipis de més de 10.000 habitants

Barcelona, 16 de setembre de 2020.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament els informes de fiscalització 12/2020, relatiu al Consorci Institut de Física d'Altes Energies, exercici 2017, i 13/2020, relatiu a serveis municipals i gestió mediambiental en municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017.

10/09/20   La Sindicatura de Comptes se suma en aquesta Diada a l'homenatge als sanitaris i a les víctimes de la pandèmia

Barcelona, 10 de setembre de 2020.- La Sindicatura de Comptes vol sumar-se a l'homenatge al personal sanitari i en record a les víctimes de la Covid-19 en la commemoració d'aquesta Diada Nacional de Catalunya, que enguany està marcada per la pandèmia del coronavirus.

2/09/20   La Sindicatura de Comptes publica cinc nous informes de fiscalització

Barcelona, 2 de setembre de 2020.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament els informes de fiscalització 7/2020, relatiu a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, exercici 2017; 8/2020, relatiu a l'Hospital Clínic de Barcelona, Resolució 747/XI del Parlament; 9/2020, relatiu a la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, exercici 2017; 10/2020, relatiu a la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, exercici 2017, i 11/2020, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2018.

29/07/20   La Sindicatura publica els informes sobre la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès i sobre els impostos propis de la Generalitat

Barcelona, 29 de juliol de 2020.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament els informes de fiscalització 5/2020, relatiu a la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès, i 6/2020, relatiu als impostos propis de la Generalitat de Catalunya, ambdós corresponents a l'exercici 2018.

17/07/20   La Sindicatura participa en la I Primera Cimera contra la Corrupció celebrada al Parlament de Catalunya

Barcelona, 17 de juliol de 2020.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha participat en la I Cimera contra la Corrupció, organitzada per l'Observatori ciutadà contra la corrupció, que ha tingut lloc avui a l'auditori del Parlament de Catalunya.

16/07/20   Els síndics compareixen davant la Comissió del Parlament per presentar quatre informes de fiscalització

Barcelona, 16 de juliol de 2020.- Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalats pel síndic major, Jaume Amat, han comparegut avui davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar quatre informes de fiscalització.

22/06/20   Nous terminis per a la tramesa del Compte general de les corporacions locals i de la informació sobre l'exercici del control intern

Barcelona, 22 de juny de 2020.- En aplicació de l'article 48 del Reial decret llei 11/2020, del 31 de març, un cop acabat l'estat d'alarma a les 00:00 del passat 21 de juny, el termini legal de tramesa del Compte general de les corporacions locals a la Sindicatura de Comptes queda ampliat en 99 dies, fet que suposa que el Compte general de l'exercici 2019 s'haurà d'enviar abans del 22 de gener del 2021.

12/06/20   Novetats sobre la tramesa a la Sindicatura de la comptabilitat dels partits polítics i les entitats vinculades

Barcelona, 12 de juny de 2020.- La Sindicatura de Comptes ha habilitat el mecanisme perquè les formacions polítiques i les fundacions i associacions que hi estan vinculades li trametin la seva comptabilitat ordinària en suport informàtic, mitjançant la seu electrònica de la Sindicatura. També ha informat els partits que en cas que no puguin complir amb el termini de sis mesos que estableix la normativa per presentar els comptes anuals corresponents a l'exercici 2019, a causa de les dificultats originades per la crisi del COVID-19, ho hauran de comunicar a la Sindicatura.

12/06/20   Els síndics presenten cinc informes de fiscalització a la Comissió de la Sindicatura del Parlament

Barcelona, 12 de juny de 2020.- Els síndics han comparegut avui virtualment davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament per presentar cinc informes de fiscalització, d'acord amb l'ordre del dia que es detalla a continuació.

2/06/20   Les institucions fiscalitzadores mantenen el seu compromís amb l'exercici del control de la gestió pública en temps de pandèmia

Barcelona, 2 de juny de 2020.- Les institucions dedicades al control extern dels fons públics han reforçat el seu compromís amb el control de la gestió pública en l'actual context de crisi originada per la pandèmia del coronavirus.
S'estan mostrant 1 - 10 de 790 resultats.
Articles per pàgina 10
de 79