Actualitat Actualitat

23/03/07   El síndic major participa a Valladolid en la segona reunió de la Conferència de Presidents dels Òrgans Autonòmics de Control Extern

BARCELONA, 23 de març.- El síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Joan Colom, ha participat en la reunió de la Conferència de Presidents dels Òrgans Autonòmics de Control Extern, que aplega els 12 tribunals de comptes autonòmics i que es va constituir el passat mes d'octubre a Pamplona.

20/03/07   La Sindicatura de Comptes presenta al Parlament quatre informes de fiscalització

El ple de la institució fiscalitzadora, encapçalat pel síndic major, Joan Colom, ha comparegut davant de la comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament per a la presentació i posterior debat dels informes de fiscalització següents: informe 19/2004, relatiu a la fiscalització d'eficàcia de la Subdirecció General de Riscos i Assegurances (exercici 2003); informe 3/2005, sobre Turisme Juvenil de Catalunya, SA (exercici 2003); informe 22/2006, sobre despeses en assistència hospitalària amb mitjans aliens (exercici 2003); informe 15/2005, sobre les obres d'ampliació de la línia 5 del metro de Barcelona contractades per Gestió d'Infraestructures, SA (GISA).

15/03/07   Joan Colom ha estat reelegit síndic major pel ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

El ple de la Sindicatura de Comptes, que d'acord amb la llei és l'òrgan que ha d'escollir el síndic major d'entre els seus membres, s'ha reunit avui en sessió extraordinària per a procedir a l'elecció de la única candidatura presentada, encapçalada per Joan Colom i Naval. L'exvicepresident del Parlament Europeu ha renovat per al càrrec de síndic major després de manifestar que continuarà la línia de "consens" i "modernització" de la institució endegada fa tres anys, quan va iniciar el seu primer mandat al capdavant de l'òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya.

06/03/2007   La Sindicatura de Comptes presenta al Parlament quatre informes de fiscalització

BARCELONA, 6 de març.- El ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, presidit pel síndic major, Joan Colom, ha comparegut avui davant la comissió competent del Parlament per a la presentació i debat de quatre informes de fiscalització, relatius a la tresoreria de l'Administració de la Generalitat, l'Institut Català de Finances Holding SA, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) i els Ingressos per taxes del Departament de Salut.

27/02/07   Ernest Sena, nou membre de la comissió de govern de la Sindicatura de Comptes

BARCELONA, 27 de febrer.- El ple de la Sindicatura de Comptes ha aprovat el nomenament del síndic Ernest Sena i Calabuig com a membre de la comissió de govern de la institució, a proposta del síndic major, Joan Colom i Naval. En sessió tinguda el passat dimarts 20 de febrer, els síndics reunits en ple van aprovar la incorporació d'Ernest Sena a la comissió de govern, formada per dos síndics i presidida pel síndic major, d'acord amb la llei.

19/02/07   La Sindicatura de Comptes compareix demà al Parlament per a presentar sis informes de fiscalització relatius a GISA, l'Incasol i l'ACA

BARCELONA, 19 de febrer.- El ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, presidit pel síndic major, Joan Colom, compareixerà demà davant de la comissió competent del Parlament per a la presentació i debat de sis informes de fiscalització relatius a l'àmbit de les infraestructures. Els informes estan publicats al Butlletí Oficial del Parlament i estan disponibles a la web de la Sindicatura de Comptes, www.sindicatura.cat, a l'apartat d'informes de fiscalització.

29/01/07   Registre telemàtic

Registre telemàtic - Resum de la posada en marxa del servei del registre telemàtic i de la tramesa de documentació.

24/01/07   Anunci de licitació d'un contracte relatiu al servei de traducció del català al castellà dels informes de fiscalització i memòries de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

En data 24 de gener de 2007 s'ha publicat al DOGC 4806 l'anunci de licitació d'un contracte relatiu al servei de traducció del català al castellà dels informes de fiscalització i memòries de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. (Exp:1/07)

23/01/07   Reunió del primer ple renovat amb la incorporació dels nous síndics Jaume Amat i Jordi Pons

BARCELONA, 23 de gener.- El ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha celebrat avui la seva primera reunió després de la renovació de tres dels seus membres el passat mes de desembre, quan el ple del Parlament va designar Jaume Amat, Enric Genescà i Jordi Pons com a síndics de la institució fiscalitzadora.

18/01/07   Jaume Amat, Enric Genescà i Jordi Pons han pres possessió com a síndics de la Sindicatura de Comptes

BARCELONA, 18 de gener.- Jaume Amat i Reyero, Jordi Pons i Novell i Enric Genescà i Garrigosa han rebut avui de mans del president del Parlament, Ernest Benach, l'acte de nomenament com a síndics de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, la institució encarregada de fiscalitzar el sector públic català.
S'estan mostrant 741 - 750 de 758 resultats.
Articles per pàgina 10
de 76