Actualitat Actualitat

18/01/07   Nova aplicació de consulta de dades del compte general dels ens locals

BARCELONA, 18 de gener.- S'ha posat en funcionament a la Web de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (www.sindicatura.cat) una nova aplicació.

16/01/07   Acte de presa de possessió de tres síndics de la Sindicatura de Comptes dijous al Parlament

Jaume Amat i Jordi Pons són noves designacions, mentre que Enric Genescà repeteix en el càrrec

10/01/07   Comiat dels síndics De Vehí i Ros al ple de la Sindicatura de Comptes

BARCELONA, 10 de gener.- El ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el primer d'aquest any 2007, ha celebrat avui una sessió particularment emotiva amb el comiat de la síndica Montserrat de Vehí i el síndic Jacint Ros i Hombravella, que posen fin a una etapa de sis anys com a membres del ple de la institució fiscalitzadora catalana.

08/01/07   Convocatòria de selecció de personal funcionari pel sistema de concurs oposició de tres places del grup A de titulació, especialitat, lletrat/da

Nota informativa d'alguns dels aspectes més rellevants de la convocatòria de places de lletrat/da

10/06/2008   El síndic major Joan Colom lliura al president del Parlament l'informe del Compte general de la Generalitat de 2005

BARCELONA, 10 de juny.- El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Joan Colom, ha lliurat al President del Parlament, Hble. Sr. Ernest Benach, l'informe sobre el compte general de la Generalitat de 2005.