Retiment del Compte general Retiment del Compte general

Tipus d'ens
Comarca
Nom
Nombre d'habitants entre i