Llibres en paper Llibres en paper

Altres publicacions que ha editat la Sindicatura de Comptes:

 

auditoria de performance/L'
Autor: Ferran Termes i Anglès
Data d'edició: 1999/04/01
ISBN: 84-393-4744-8
Investigació del frau en el sector públic/La
Autor: Ferran Termes i Anglès
Data d'edició: 1999/04/01
ISBN: 84-393-4743-X
Cap a una Administració pública més eficaç
Autors: diversos
Data d'edició: 1994/06/01
ISBN: 84-393-2936-9
Normes d'auditoria del sector públic. Revisió de 1994
Autors: diversos
Data d'edició: 1998/12/01
ISBN: 84-393-4626-3
Hacia una Administración pública más eficaz
Autors: diversos
Data d'edició: 1994/06/01
ISBN: 84-393-3009-X
práctica de la auditoría operativa en España. Recopilación de ponencias/La
Edició: 1a ed.
Data d'edició: 1998/11/01
ISBN: 84-393-4627-1
Informes 1994-1995. Sindicatura de Comptes de Catalunya (CD-ROM)
Edició: 1a ed.
Data d'edició: 1997/10/01
ISBN: 84-393-4341-8
Quest For More Effective Government/The
Autors: diversos
Data d'edició: 1994/06/01
ISBN: 84-393-2957-1
Informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes de Catalunya 1991-1993(CD-ROM)
Edició: 1a ed.
Data d'edició: 1995/12/01
ISBN: 84-393-3742-6
reforma del sector públic. Experiències i tendències en el món occidental. Recull de ponències/La
Autors: diversos
Data d'edició: 2000/03/01
ISBN: 84-393-5090-2
institucions fiscalitzadores de la Generalitat de Catalunya
(des de la reforma de 1413 fins al regnat de l'Emperador Carles I, el 1556)/Les

Autora: Isabel Sánchez de Movellán Torent
Data d'edició: 2004/10/01
ISBN: 84-393-6598-5
reforma del sector público. Experiencias y tendencias en el mundo occidental. Recopilación de ponencias. Barcelona, mayo 1999/La
Autors: diversos
Data d'edició: 2001/01/01
ISBN: 84-393-5330-8
institucions fiscalitzadores de la Generalitat de Catalunya
(des dels seus orígens fins a la reforma de 1413)/Les

Autor/s: Tomàs de Montagut i Estragués
Data d'edició: 1996/11/01
ISBN: 84-393-4154-7
VII Trobades tècniques dels òrgans de control extern - Conclusions / VII Encuentros técnicos de los órganos de control externo - Conclusiones
Publicació bilingüe amb CD-ROM
Edició: 1a ed.
Data d'edició: 2002/04/01
Informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes de Catalunya 1985-1986
Edició: 1a ed.
Data d'edició: 1991/12/01
ISBN: 84-893-1692-5
 ¿ Informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes de Catalunya 1987-1988
Edició: 1a ed.
Data d'edició: 1992/12/01
ISBN: 84-393-2274-7
Informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes de Catalunya 1989-1990
Edició: 1a ed.
Data d'edició: 1994/03/01
ISBN: 84-393-2822-2
Què és la Sindicatura de Comptes de Catalunya?
Opuscle
Edició: 1a ed.
Data d'edició: 1999/12/01