Cercador d'Informes Cercador d'Informes

Ref. Títol Document català Document castellà Nota resum Comptes anuals
31/2020 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018 ca es
30/2020 Diputació de Lleida. Contractació administrativa, exercici 2017 ca es
29/2020 Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA. Comptes anuals, exercici 2018 ca es
28/2020 Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya i entitats del grup. Ingressos i despeses, exercici 2017 ca es
27/2020 Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria. Exercici 2018 ca es
26/2020 Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana. Exercici 2018 ca es
25/2020 Ajuntament de Besalú. Romanent de tresoreria, exercici 2018 ca es
24/2020 Línia 9 del Metro. Resolució 511/XI del Parlament ca es
23/2020 Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Seguretat i mobilitat ciutadana, exercici 2017 ca es en
22/2020 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Exercici 2017 ca es en
21/2020 Institut d'Assistència Sanitària. Exercici 2017 ca es en