Cercador d'Informes Cercador d'Informes

Ref. Títol Document català Document castellà Nota resum Comptes anuals
1/2019 Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercicis 2015 i 2016 ca es en
32/2018 Ajuntament de Barcelona. Modificacions pressupostàries, exercici 2016 ca es en
31/2018 Ajuntament del Vendrell. Liquidació del pressupost, exercici 2017 ca es en
30/2018 Acords i resolucions contraris a les objeccions dels òrgans interventors locals. Exercicis 2014 i 2015 ca es en
29/2018 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2016 ca es en
28/2018 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA. Producció de programes, exercici 2016 ca es en
27/2018 Eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2017 ca es en
26/2018 Ajuntament de Lleida. Despeses i contractació administrativa, exercici 2015 ca es en
25/2018 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Subvencions de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, exercici 2016 ca es en
24/2018 Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua. Exercici 2016 ca es en
23/2018 Sistema de governança de l'Institut Català de Finances. Exercicis 2011-2016 ca es en