Cercador d'Informes Cercador d'Informes

Ref. Títol Document català Document castellà Nota resum Comptes anuals
21/2017 Agència de l'Habitatge de Catalunya. Exercicis 2012 i 2013 ca es en
20/2017 Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA (Mercabarna). Exercici 2014 ca es en
19/2017 Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. Romanent de tresoreria, exercici 2015 ca es en
18/2017 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT). Exercicis 2011-2014 ca es en
17/2017 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2015 ca es en
16/2017 Institut Català d'Oncologia. Exercicis 2011-2014 ca es en
15/2017 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2015 ca es en
15/2017 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2015. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats de diputacions, de consells comarcals, de mancomunitats de municipis, d'entitats metropolitanes, d'ajuntaments (A-B) i dels respectius ens dependents
15/2017 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2015. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (B-F) i dels respectius ens dependents
15/2017 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2015. Annexos - Volum 3: Comptes individualitzats d'ajuntaments (G-P) i dels respectius ens dependents
15/2017 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2015. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'ajuntaments (P-S) i dels respectius ens dependents