Cercador d'Informes Cercador d'Informes

Ref. Títol Document català Document castellà Nota resum Comptes anuals
35/2016 Retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades. Exercicis 2014 i 2015 ca es en
34/2016 Ajuntament de Mollerussa. Cost efectiu dels serveis, exercici 2014 ca es en
33/2016 Ajuntament de Montgat. Despeses sense consignació pressupostària, exercici 2014 ca es en
32/2016 XALOC, organisme autònom de la Diputació de Girona. Exercici 2013 ca es en
31/2016 Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). Exercici 2013 ca es en
30/2016 Encàrrecs de gestió. Exercici 2013 ca es en
29/2016 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Exercicis 2010, 2011 i 2012, Resolució 21/X del Parlament ca es en
28/2016 Consorci Sanitari de Terrassa. Resolució 508/X del Parlament ca es en
27/2016 Eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya de l'any 2016 ca es en
26/2016 Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Exercici 2014 ca es en
25/2016 Professorat associat de les universitats públiques de Catalunya. Curs 2013-2014 ca es en