La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El síndic major assisteix al lliurament de la Medalla d'Honor del Parlament amb motiu de la DiadaBarcelona, 12 de setembre de 2019

El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, ha assistit a l’acte de lliurament de la Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya, en categoria d’or, a Carola Rackete i Òscar Camps per la seva tasca humanitària a les aigües del Mediterrani.

L’acte va tenir lloc el dia 10 de setembre a les 20:00 hores, en el marc dels actes institucionals per commemorar la Diada Nacional de Catalunya.

A l'acte van assistir el president de la Generalitat, Quim Torra; una àmplia representació del Govern; els expresidents de la Generalitat Artur Mas i José Montilla; els expresidents del Parlament Ernest Benach i Joan Rigol; representants de la Mesa i dels grups parlamentaris i la tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Janet Sanz.

També hi van assistir el president del Consell de Garanties Estatutàries, Joan Egea i el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Roger Loppacher.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 16/2019

Consell Comarcal del Baix Ebre. Exercici 2016

Informe 15/2019

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Turisme i Muntanya, exercici 2016

Informe 14/2019

Consell Comarcal d'Osona i consorcis dependents. Exercici 2016

Informe 13/2019

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Exercici 2017

Informe 12/2019

Gestió de Serveis Sanitaris. Exercici 2016