La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Els síndics presenten tres informes a la Comissió de la Sindicatura del ParlamentBarcelona, 15 de juliol de 2021

Els síndics han comparegut avui davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament, que ha celebrat la primera sessió de treball en aquesta legislatura. Els membres del Ple han presentat a la Comissió els següents informes de fiscalització:

  • Informe 17/2020, relatiu a la Fundació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, exercici 2017.
  • Informe 22/2020, sobre l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, exercici 2017.
  • Informe 27/2020, relatiu al Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria, exercici 2018.

La Comissió ha començat amb l’elecció d’un membre de la Mesa, i a continuació ha passat a nomenar els membres de la ponència informativa que han d’estudiar l’informe de la Sindicatura sobre el Compte general de la Generalitat corresponent a l’exercici 2018, d’acord amb el procediment establert al Reglament del Parlament.

Els informes 17/2020 i 27/2020, referents a dos centres de recerca de la Generalitat, han estat presentats per Jordi Pons i Novell, el síndic ponent d’aquests treballs al Ple de la Sindicatura.

Per presentar l’informe 22/2020, sobre l’IRTA, ha intervingut la síndica ponent del treball, Emma Balseiro.

 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 15/2021

Escola d'Administració Pública de Catalunya. Exercici 2017

Informe 14/2021

Institut Català Internacional per la Pau. Exercici 2019

Informe 13/2021

Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2018 i 2019

Informe 12/2021

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Exercici 2019

Informe 11/2021

Aeroports Públics de Catalunya, SLU. Exercici 2018