La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Els síndics presenten quatre informes a la Comissió de la Sindicatura del ParlamentBarcelona, 9 de desembre de 2021

 

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes han comparegut avui davant la Comissió del Parlament per presentar quatre informes de fiscalització.

 

Els síndics Jordi Pons, Miquel Salazar i Joan-Ignasi Puigdollers han estat els encarregats de presentar els treballs, mentre que el síndic major, Jaume Amat, ha encapçalat la represetanció institucional.

 

Els informes que ha tramitat avui la Comissió de la Sindicatura de Comptes són:

  • Informe 3/2021, relatiu al Consorci Museu Nacional d'Art de Catalulnya, exercici 2018.
  • Informe 4/2021, sobre Circuits de Catalunya, SL, exercici 2018.
  • Informe 11/2021, sobre Aeroports Públics de Catalunya, SLU, exercici 2018.
  • Informe 9/2021, sobre el control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i de recollida de residus, municipis amb població superior a 20.000 habitants, exercici 2017.

El primer dels informes debatuts en Comisió és una fiscalització limitada del Compte de pèrdues i guanys i de la liquidació del pressupost del MNAC, consorci participat per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'Administració general de l'Estat i que duu a terme la gestió del museu ubicat a Montjuíc.

 

Els informes 4/2021 i 11/2021 són fiscalitzacions de regularitat de dues empreses públiques de la Generalitat. Circuits de Catalunya, SL és l'encarregada de gestionar i explotar el circuit de Montmeló on s'hi fan les curses de Fórmula 1 i de Moto GP. Per la seva banda, Aeroports Públics de Catalunya, SLU és l'empresa encarregada de gestionar els aeroports de Lleida-Alguaire i Andorra-La Seu d'Urgell, competència de la Generalitat de Catalunya.

 

Per últim, el darrer dels informes debatuts avui en Comissió és un estudi sobre el món local de Catalunya, en concret sobre el control que fan els ajuntaments de més de 20.000 habitants de les concessions del servei de neteja viària i de recollida i tractament de residus als respectius municipis. Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 5/2022

Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya. Exercici 2019

Informe 4/2022

Eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2021

Informe 3/2022

Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Exercici 2017

Informe 2/2022

Fundació Centre de Regulació Genòmica. Exercici 2019

Informe 1/2022

Anàlisi comparativa dels serveis prestats pels equips d'atenció primària. Exercici 2018