La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura participa en la Comissió de coordinació de comunitats autònomes del Tribunal de Comptes i els OCEX

La síndica Emma Balseiro assisteix a la reunió a Santiago de Compostel·la

Santiago de Compostel·la, 18 de novembre de 2019

La síndica Emma Balseiro ha assistit a la reunió de la Comissió de coordinació de comunitats autònomes del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern (OCEX) que va tenir lloc el dia 14 de novembre a Santiago de Compostel·la, a la seu del Consell de Comptes de Galícia.

La reunió va ser presidida pel conseller del departament de Comunitats Autònomes del Tribunal de Comptes, Ángel Algarra, i va comptar amb la participació del president del Consell de Comptes de Galícia, José Antonio Redondo, com a amfitrió, i dels presidents o membres dels òrgans de control de Navarra, Catalunya, Comunitat Valenciana, País Basc, Andalusia, Canàries, Comunitat de Madrid, Castella i Lleó, Astúries i Aragó.

Els membres de la Comissió van posar en comú els informes de fiscalització que estan duent a terme les respectives institucions, entre els quals el treball sobre la reestructuració del sector públic autonòmic que han fet alguns òrgans de control extern.

També han abordat assumptes d’interès comú relacionats amb l’activitat de les institucions de control.


 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 26/2020

Mancomunitat Intermunicipal Vountària La Plana. Exercici 2018

Informe 25/2020

Ajuntament de Besalú. Romanent de tresoreria, exercici 2018

Informe 24/2020

Línia 9 del Metro. Resolució 511/XI del Parlament

Informe 23/2020

Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Seguretat i mobilitat ciutadana, exercici 2017

Informe 22/2020

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Exercici 2017