La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Convocat el IV Premi Ferran Termes per a la millora de la transparència i l'eficiència de la gestióBarcelona, 9 de febrer de 2021

El IV Premi Ferran Termes, que distingeix els millors treballs de recerca o divulgació sobre la millora de la transparència i l’eficiència de la gestió en organitzacions públiques o privades, té una dotació econòmica de 3.000 euros i el termini per a la presentació de candidatures finalitza el 31 de març.

El guardó està patrocinat per l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, el Consell del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

S’hi poden presentar candidats del món acadèmic o professional, d’entitats públiques o empreses privades i d’altres organitzacions.

El Premi Ferran Termes és un homenatge a qui fou un dels referents del món de la comptabilitat i l’auditoria a Catalunya i síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya dels anys 1991 a 2001.

Podeu consultar tots els detalls sobre el Premi en el tríptic editat per l’Associació Catalana de  Comptabilitat i Direcció (ACCID).


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 31/2020

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 30/2020

Diputació de Lleida. Contractació administrativa, exercici 2017

Informe 29/2020

Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA. Comptes anuals, exercici 2018

Informe 28/2020

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya i entitats del grup. Ingressos i despeses, exercici 2017

Informe 27/2020

Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria. Exercici 2018