La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura forma el seu personal en matèria d'auditoria dels sistemes d'informacióBarcelona, 7 de novembre de 2019

La Sindicatura de Comptes aposta per l’auditoria informàtica com una de les eines bàsiques per dur a terme els seus treballs de fiscalització en el futur. Amb aquesta finalitat, avui ha ofert un curs de dos dies al seu personal d’auditoria i dels serveis informàtics dedicat a l’auditoria dels sistemes d’informació.

El responsable d’impartir el curs és Luis Carlos Sánchez, interventor i auditor del Tribunal de Comptes, on és el subdirector de l’àrea de Comunitats Autònomes.

Sánchez ha explicat que les relacions entre el ciutadà i l’Administració pública cada vegada més es duen a terme per mitjans electrònics, alhora que l’Administració electrònica es va imposant en la gestió i tramitació dels expedients.

En aquest entorn, Sánchez ha defensat que els òrgans de control facin les seves fiscalitzacions ajudant-se d’aplicacions informàtiques d’auditoria i també incorporant als equips de fiscalització a personal informàtic especialitzat, una pràctica que ja està fent el Tribunal de Comptes en els seus treballs d’auditoria.
 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 6/2020

Impostos propis de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 5/2020

Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès. Exercici 2018

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018