La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Els nous reptes del control al món local, a debat a les III Jornades sobre control i auditoria al sector públic local

Organitzades per FIASEP, compten amb el suport de la Sindicatura de Comptes i de la revista dels OCEX 'Auditoría Pública'

Barcelona, 21 de novembre de 2019

Les III Jornades sobre control i auditoria al sector públic local reuneixen avui i demà a Barcelona a membres dels òrgans de control intern i extern i a professionals de l’auditoria pública per debatre al voltant de “L’aplicació pràctica del control financer mitjançant auditoria pública en l’àmbit local”.

Les jornades són organitzades per la Fundació FIASEP, d’auditoria per a la transparència al sector públic, juntament amb el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, amfitrió de la trobada.

La Sindicatura de Comptes dona suport a les jornades amb la participació de membres de la institució en el programa, que compta amb tres conferències i nou tallers pràctics. El síndic Joan-Ignasi Puigdollers, com a responsable del departament E de la Sindicatura que té encomanada la fiscalització de l’àrea local, pronunciarà divendres una ponència amb el títol “Control intern i extern sobre les entitats locals: nou model col·laboració”.

Amb l’objectiu general de contribuir a la millora de la pràctica del control intern i de l’auditoria pública al sector públic local, les jornades aprofundiran en les novetats introduïdes pel Reial Decret 424/2017, del 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local.

 

Més informació a: https://www.fundacionfiasep.org.

 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 18/2019

Ajuntament de Vilassar de Dalt. Romanent de tresoreria, exercici 2017

Informe 17/2019

Fundació Institut de Ciències Fotòniques. Exercici 2017

Informe 16/2019

Consell Comarcal del Baix Ebre. Exercici 2016

Informe 15/2019

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Turisme i Muntanya, exercici 2016

Informe 14/2019

Consell Comarcal d'Osona i consorcis dependents. Exercici 2016