La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Els nous reptes del control al món local, a debat a les III Jornades sobre control i auditoria al sector públic local

Organitzades per FIASEP, compten amb el suport de la Sindicatura de Comptes i de la revista dels OCEX 'Auditoría Pública'

Barcelona, 21 de novembre de 2019

Les III Jornades sobre control i auditoria al sector públic local reuneixen avui i demà a Barcelona a membres dels òrgans de control intern i extern i a professionals de l’auditoria pública per debatre al voltant de “L’aplicació pràctica del control financer mitjançant auditoria pública en l’àmbit local”.

Les jornades són organitzades per la Fundació FIASEP, d’auditoria per a la transparència al sector públic, juntament amb el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, amfitrió de la trobada.

La Sindicatura de Comptes dona suport a les jornades amb la participació de membres de la institució en el programa, que compta amb tres conferències i nou tallers pràctics. El síndic Joan-Ignasi Puigdollers, com a responsable del departament E de la Sindicatura que té encomanada la fiscalització de l’àrea local, pronunciarà divendres una ponència amb el títol “Control intern i extern sobre les entitats locals: nou model col·laboració”.

Amb l’objectiu general de contribuir a la millora de la pràctica del control intern i de l’auditoria pública al sector públic local, les jornades aprofundiran en les novetats introduïdes pel Reial Decret 424/2017, del 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local.

 

Més informació a: https://www.fundacionfiasep.org.

 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 6/2020

Impostos propis de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 5/2020

Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès. Exercici 2018

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018