La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El síndic major recomana transparència, digitalització i centralització per millorar la contractació pública en temps de crisi

Amat participa en una jornada organitzada pel Parlament sobre "Recomanacions per als sistemes de contractació pública" en el context de la pandèmia del coronavirus

Barcelona, 20 de novembre de 2020

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha estat una de les institucions de control convidades a participar avui en la jornada organitzada pel Parlament de Catalunya sobre “Recomanacions per als sistemes de contractació pública en temps de crisi: riscos de corrupció en el context de la Covid-19”.

El Parlament ha aplegat en aquesta jornada els representants de les principals institucions de control de la Generalitat i del món local per debatre sobre els riscos de corrupció derivats de la contractació d’emergència duta a terme pels ens dels sector públic per fer front a la pandèmia i per fer recomanacions de millora adreçats als sistemes de contractació pública.

Hi han intervingut el síndic de greuges, Rafael Ribó; el síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Jaume Amat; el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno; l’interventor general de la Generalitat de Catalunya, David Canada; la presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya, Aurora Corral, i el president de l’Autoritat Catalana de la Competència, Marcel Coderch.

El síndic major ha fet èmfasi en l’excepcionalitat de la situació originada per la pandèmia, d’abast mundial, amb una despesa pública que només en l’àmbit de la Generalitat s’ha traduït en la formalització de 5.400 contractes pel procediment d’emergència per un import total de 624 M€, i amb una producció normativa de quasi 700 noves disposicions relacionades amb la crisi, segons les dades que ha facilitat.

Entre la dotzena de recomanacions que ha fet Amat, destaquen l’exigència de transparència en tots els procediments, atès que “emergència no vol dir manca d’informació”, la maximització dels mitjans digitals i “la unificació de criteris i preus, evitant la dispersió en la presa de decisions i potenciant la centralització de compres, i professionalitzant al màxim les operacions vinculades a la contractació”.

El síndic major ha cridat també a no confondre “el risc de corrupció amb corrupció” sense tenir una evidència sòlida basada en procediments d’auditoria, i ha afegit que les administracions han de tornar poc a poc a “normalitzar” els sistemes de contractació i abandonar el paraigua de l’emergència utilitzat en els darrers mesos.
 
Finalment, ha apostat perquè cada institució exerceixi les funcions de control que li pertoquen d’acord amb les seves competències, des de la coordinació entre totes elles, però sense la creació de nous òrgans que s’afegeixin als ja existents.

La jornada ha estat presidida pel president del Parlament, Roger Torrent, qui en el seu discurs de cloenda ha posat en valor la tasca de les institucions de control i la seva aportació a la qualitat democràtica del país.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 26/2020

Mancomunitat Intermunicipal Vountària La Plana. Exercici 2018

Informe 25/2020

Ajuntament de Besalú. Romanent de tresoreria, exercici 2018

Informe 24/2020

Línia 9 del Metro. Resolució 511/XI del Parlament

Informe 23/2020

Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Seguretat i mobilitat ciutadana, exercici 2017

Informe 22/2020

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Exercici 2017