La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura imparteix una sessió formativa sobre la institució als alumnes del màster de Gestió Pública

L'ex conseller Antoni Castells, director del postgrau, visita l'òrgan fiscalitzador

Barcelona, 21 de març de 2019

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha acollit avui una sessió del màster de Gestió Pública que organitzen de forma conjunta la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

El síndic major, Jaume Amat, ha rebut el director del màster, Antoni Castells, ex conseller d’Economia de la Generalitat i ex membre de la Sindicatura de Comptes. Castells ha visitat l’òrgan fiscalitzador aquest matí, acompanyat d’una trentena d’alumnes del Màster de Gestió Pública.

El síndic major ha fet una presentació sobre les funcions i la naturalesa de la Sindicatura de Comptes com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, a la sala de formació de la institució.

La sessió s’ha estructurat en dos blocs, el primer dedicat a la vessant institucional i el segon, a la de fiscalització. Per exposar les principals fases del procés de fiscalització ha intervingut el director del gabinet tècnic de la Sindicatura, Rafael Morales, qui ha explicat la metodologia i els procediments que segueix la Sindicatura fins a l’aprovació dels informes de fiscalització.

Els alumnes han plantejat diverses qüestions durant la sessió, que enguany és la cinquena que s’imparteix en les instal·lacions de la Sindicatura de Comptes. Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 6/2020

Impostos propis de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 5/2020

Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès. Exercici 2018

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018