La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La revista 'Auditoría Pública' celebra el seu XXVè aniversari amb un número especial, un premi i dos accèssitBarcelona, 7 de maig de 2020
 
La revista Auditoría Pública, publicació especialitzada que editen els òrgans de control extern autonòmics (OCEX), celebra aquest any el seu XXVè aniversari amb un número especial que es donarà a conèixer properament. Coincidint amb els seus 25 anys de vida la revista ha fallat el seu guardó anual concedint un primer premi i dos accèssit amb els quals ha reconegut l'aportació de tres treballs a l'estudi de la fiscalització dels fons públics.
 
El primer premi de la revista, dotat amb 4.000 euros, ha recaigut en Lorenzo Pérez, secretari general de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, pel seu article titulat "Estratègia d'implantació de l'administració electrònica en un òrgan de control extern: no parlem només de tecnologia", publicat en el número 74 de la revista. A l'hora de concedir el premi s'ha valorat que l'autor "exposa de forma amena i didàctica l'obligació dels OCEX d'implantar l'administració electrònica, tant als seus processos interns com en la relació amb les entitats fiscalitzades". El guardonat defensa la necessitat de redefinir els processos d'auditoria i fiscalització en un entorn digitalitzat.
 
L'accèssit, per valor de 2.000 euros, ha estat atorgat de forma compartida a Alejandro Teré, auditor de la Cambra de Comptes d'Andalusia, i a Miguel Miaja, interventor i auditor de l'Estat. L'auditor andalús, coordinador del departament de corporacions locals de la Cambra de Comptes, ha estat guardonat pel seu article sobre "la doctrina sobre contractació pública continguda als informes de fiscalització". Miaja ha estat distingit pel seu treball sobre el "present i futur del control intern en les administracions públiques".
 
El Premi de la revista, que enguany arriba a la seva XXIIena edició, ha estat fallat pel Consell Editorial, format pels presidents dels 12 OCEX, agrupats en l'ASOCEX (Associació dels Òrgans de Control Extern). 
 
L'acte de lliurament del Premi, així com la celebració del XXVè aniversari de la revista, han quedat ajornats fins a nova data a causa de la pandèmia del coronavirus.
 
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017