La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El síndic major assisteix a la presa de possessió dels nous membres de la Sindicatura de Comptes del Principat d'Astúries

Roberto Fernández serà el nou president de la institució

Barcelona, 12 de abril de 2019

El síndic major, Jaume Amat, ha assistit a la presa de possessió dels tres nous membres de la Sindicatura de Comptes del Principat d'Astúries, que ha tingut lloc avui a la seu de la Junta General d'Astúries, l'assamblea legislativa de la comunitat.

Roberto Fernández, Eduardo Rodríguez i Manuel Fueyo han pres possessió avui com a síndics de la Sindicatura de Comptes, en substitució dels qui han comandat la institució els darrers anys: Avelino Viejo, Miguel Ángel Menéndez i Antonio Arias.

El fins ara cap del gabinet tècnic de la Sindicatura, Roberto Fernández, serà el nou síndic major. Roberto Fernández ha estat professor associat d'Economia a la Universitat d'Oviedo i els darrers sis anys ha treballat en estreta col·laboració amb Avelino Viejo, a qui ara substituirà.

Manuel Fueyo era fins ara director de fiscalització de la Sindicatura. Per últim, Eduardo Rodríguez ha estat regidor i professor de la Universitat d'Oviedo.

L'acte de presa de possessió dels tres membres de la Sindicatura de Comptes ha comptat amb la presència del president del Govern d'Astúries, Javier Fernández, i d'altres autoritats autonòmiques, locals i militars.

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019