La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El síndic major assisteix a la presa de possessió del president del Consell de Comptes de Castella i Lleó

Mario Amilivia s'incorpora a la institució fiscalitzadora, recentment renovada

Barcelona, 25 de febrer de 2019

El síndic major ha assistit a l’acte de presa de possessió del nou president del Consell de Comptes de Castella i Lleó, Mario Amilivia, que va tenir lloc el dia 22 de febrer a la seu de les Corts, a Valladolid.

La renovació al Consell de Comptes de Castella i Lleó va tenir lloc el passat 23 de gener amb la presa de possessió dels tres consellers de l’organisme fiscalitzador, dels quals dos repeteixen mandat, Emilio Melero i Miguel Ángel Giménez, mentre que Mario Amilivia s’incorpora de nou a l’òrgan fiscalitzador. Amilivia (Lleó, 1957) ha estat alcalde de Lleó, diputat i senador a les Corts Generals i president del Consell Consultiu, fins al seu nomenament com a membre del Consell de Comptes.

L’acte de presa de possessió del president del Consell de Comptes es va celebrar conjuntament amb la presa de possessió del president del Consell Consultiu i va ser presidit pel vicepresident de les Corts, Ramiro Ruiz, després que la presidenta de la Cambra presentés la dimissió del seu càrrec.

A l’acte va assistir el president de la Junta de Castella i Lleó, Juan Vicente Herrera, la presidenta del Tribunal de Comptes, María José de la Fuente, i també autoritats i representats polítics de la comunitat, i presidents dels òrgans de control extern autonòmics.
 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019

Informe 18/2019

Ajuntament de Vilassar de Dalt. Romanent de tresoreria, exercici 2017

Informe 17/2019

Fundació Institut de Ciències Fotòniques. Exercici 2017