La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura participa en la I Primera Cimera contra la Corrupció celebrada al Parlament de CatalunyaBarcelona, 17 de juliol de 2020

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha participat en la I Cimera contra la Corrupció, organitzada per l’Observatori ciutadà contra la corrupció, que ha tingut lloc avui a l’auditori del Parlament de Catalunya.

La Cimera ha estat inaugurada pel president del Parlament, Roger Torrent, i ha comptat amb la intervenció de representats de diverses entitats cíviques i corporatives aplegades a l’Observatori ciutadà contra la corrupció, i amb el suport de les institucions de control, que hi han participat en qualitat d’observadores.

Dels organismes de control, hi han assistit representants de la institució del Síndic de Greuges, de la Sindicatura de Comptes, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, de l`Agència Tributària de Catalunya i de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.

En representació del Govern de la Generalitat, ha assistit el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé.

Durant la Cimera s’han sotmès a debat i votació algunes propostes de mesures urgents en la lluita contra la corrupció, el detall de les quals es pot consultar aquí.

També s’ha acordat la creació d’una comissió executiva que estarà formada per tres representants de l’Observatori i dos representants dels grups parlamentaris i que serà l’encarregada de vetllar pel desplegament del pla de treball acordat a la Cimera.

Les institucions de control hi oferiran suport tècnic extern a partir de l’experiència i el coneixement dels seus respectius àmbits d’actuació. Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 13/2020

Serveis municipals i gestió mediambiental. Municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017

Informe 12/2020

Consorci Institut de Física d'Altes Energies. Exercici 2017

Informe 11/2020

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018

Informe 10/2020

Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia. Exercici 2017

Informe 9/2020

Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Exercici 2017