La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica els informes sobre la divisió de Turisme i Muntanya de FGC i sobre el Consell Comarcal del Baix EbreBarcelona, 30 d’octubre de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat dos nous informes de fiscalització, sobre Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Turisme i Muntanya, i sobre el Consell Comarcal del Baix Ebre, ambdós relatius a l’exercici 2016.

L’informe 15/2019 és un treball de fiscalització limitada financera i de compliment de legalitat de l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat, en l’àmbit d’actuació de Turisme i Muntanya, la divisió de FGC que gestiona les activitats de turisme i oci de Montserrat, Vall de Núria i les estacions d’esquí d’Esport, Port Ainé, la Molina i Vallter. La fiscalització ha tingut per objecte l’anàlisi de les diferents línies de negoci de les divisions esmentades des de les vessants financera i de legalitat i també de certs aspectes de la seva gestió.

L’informe 16/2019 forma part dels treballs de fiscalització de la Sindicatura sobre el sector públic local català, en aquest cas sobre el Consell Comarcal del Baix Ebre. La fiscalització inclou la revisió de la liquidació del pressupost i del compliment de la legalitat aplicable en els àmbits comptable, pressupostari, de les retribucions del personal i de la contractació administrativa, corresponents a l’exercici 2016.

El ponent dels dos informes és el síndic Miquel Salazar, qui en el Ple de la Sindicatura té atribuïda la fiscalització del departaments del sector productiu de la Generalitat i de les entitats del sector públic local supramunicipal.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 6/2020

Impostos propis de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 5/2020

Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès. Exercici 2018

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018