La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La responsable de Govern Obert presenta a la Sindicatura l'informe sobre l'Estratègia de lluita contra la corrupció



Barcelona, 30 de setembre de 2021

El síndic major, Jaume Amat, ha mantingut avui una reunió per videoconferència amb la secretària de Govern Obert, Mercè Crosas, i amb la responsable de Polítiques d’integritat i bon govern, Olinda Anía, qui li han presentat l’informe semestral sobre l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública.

Les responsables de Govern Obert han donat comptes de l’estat de situació de les 25 actuacions recollides en l’Estratègia de lluita contra la corrupció, aprovada pel Govern de la Generalitat el 15 de gener del 2020 i destinada a impulsar mesures de control democràtic i de bon govern en l’àmbit de l’Administració pública.

El síndic major ha valorat feta i ha ofert la col·laboració de la Sindicatura de Comptes en tot allò que pugui ser d’utilitat relacionat amb el seu àmbit de competències.

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 15/2021

Escola d'Administració Pública de Catalunya. Exercici 2017

Informe 14/2021

Institut Català Internacional per la Pau. Exercici 2019

Informe 13/2021

Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2018 i 2019

Informe 12/2021

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Exercici 2019

Informe 11/2021

Aeroports Públics de Catalunya, SLU. Exercici 2018