La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Reunió de la Comissió de Coordinació dels presidents del Tribunal de Comptes i dels OCEX autonòmics

Les institucions de control destaquen el seu compromís amb el control de la gestió econòmica i financera del Covid-19

Barcelona, 4 de desembre de 2020

El síndic major, Jaume Amat, ha participat avui en representació de la Sindicatura de Comptes en la reunió de la Comissió de Coordinació dels presidents del Tribunal de Comptes i dels òrgans de control extern autonòmics (OCEX), espai de coordinació de les institucions de control extern de l'Estat.

La reunió ha estat presidida per la presidenta del Tribunal de Comptes, María Jesús de la Fuente, i ha comptat amb la participació dels presidents dels dotze òrgans de control extern de les comunitats autònomes. Es tracta de la segona trobada que mantenen aquest any el Tribunal de Comptes i els OCEX, en ambdós casos per videoconferència.

Els presidents de les institucions de control han destacat la rellevància de la seva tasca en aquests moments de crisi sanitària i social provocada por la pandèmia del Covid-19. Per aquest motiu, han subratllat el seu compromís amb el control de la gestió econòmica i financera a càrrec de les entitats del sector públic, per garantir la integritat i la transparència dels fons públics i en raó a l'obligació d'"accountability" (retiment de comptes) a què estan sotmesos els gestors públics.

Els presidents de les institucions de control han compartit els seus programes de fiscalització per a l'any 2021. Tant el Tribunal de Comptes com els OCEX preveuen realitzar fiscalitzacions sobre diferents àrees de risc relacionades amb la gestió dels fons Covid-19, incloent la revisió de la contractació administrativa i de les transferències realitzades pels ens públics en concepte de subvencions o ajudes als afectats per la pandèmia.

Així mateix, els representants dels òrgans de control han posat en valor la importància de la digitalització i l'ús intensiu i extensiu de les tecnologies de la informació en l'actual marc de treball imposat per la crisi, basat en la feina en remot i el teletreball.

Per últim, s'ha destacat també la necessitat de mantenir la col·laboració entre les diferents institucions de control en benefici de l'eficàcia, l'economia de recursos i la millora de la fiscalització pública.

 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 26/2020

Mancomunitat Intermunicipal Vountària La Plana. Exercici 2018

Informe 25/2020

Ajuntament de Besalú. Romanent de tresoreria, exercici 2018

Informe 24/2020

Línia 9 del Metro. Resolució 511/XI del Parlament

Informe 23/2020

Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Seguretat i mobilitat ciutadana, exercici 2017

Informe 22/2020

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Exercici 2017