La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Les institucions fiscalitzadores mantenen el seu compromís amb l'exercici del control de la gestió pública en temps de pandèmia

Els presidents del Tribunal de Comptes i dels OCEX van celebrar ahir la primera reunió semestral per videoconferència

Barcelona, 2 de juny de 2020

Les institucions dedicades al control extern dels fons públics han reforçat el seu compromís amb el control de la gestió pública en l'actual context de crisi originada per la pandèmia del coronavirus.

En una reunió celebrada ahir per videoconferència, els presidents del Tribunal de Comptes i dels OCEX autonòmics van coincidir en la necessitat de fiscalitzar les mesures adoptades per les administracions públiques amb motiu de la crisi sociosanitària, mitjançant la inclusió de treballs de control en els programes de fiscalització de les respectives institucions.

El síndic major, Jaume Amat, va participar en la reunió en representació de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, aportant les diferents mesures preses pel Ple de la Sindicatura des de la declaració de l'estat d'alarma pel Govern de l'Estat.

Els presidents van posar en comú les mesures organitzatives adoptades per cada institució per col·laborar en la lluita contra l'expansió de la COVID-19, amb la generalització del treball no presencial i la fiscalització mitjançant procediments electrònics. L'aposta per les eines TIC ha permès respondre amb agilitat a la situació d'excepcionalitat causada per aquesta crisi i garantir la "normalitat" en l'exercici de la funció fiscalitzadora, segons l'opinió compartida pels presidents.

Durant la reunió es va posar de manifest que la pandèmia planteja reptes importants i aboca les administracions públiques a invertir recursos i esforços per fer-hi front, amb un gran impacte en la despesa pública. En aquest context, els presidentes van posar en valor la rellevància de les tasques de control que tenen atribuïdes en virtut de la transparència i el retiment de comptes exigibles als gestors públics.

Els responsables d'aquestes institucions van destacar també la importància de compartir informació i reforçar la col·laboració per sumar esforços en temps de crisi.

  

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 6/2020

Impostos propis de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 5/2020

Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès. Exercici 2018

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018