La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura rep la visita de dos membres del Tribunal de Comptes de l'Estat brasiler de Minas GeraisBarcelona, 25 de novembre de 2019

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha rebut avui la visita de dos consellers del Tribunal de Comptes de l’Estat brasiler de Minas Gerais, Sebastião Helvecio Ramos de Castro i Durval Angelo.

El síndic Jordi Pons, membre de la Comissió de Govern de la Sindicatura, ha exercit d’amfitrió. El síndic major es troba avui a Madrid per assistir a la reunió de la Conferència de Presidents de l’Associació d’Òrgans de Control Extern autonòmics (ASOCEX).

Pons, acompanyat dels síndics Miquel Salazar i Joan-Ignasi Puigdollers, ha rebut els membres del Tribunal de Comptes de l’Estat federal de Minas a la Sala del Ple, on han mantingut una reunió protocol·lària per intercanviar informació sobre les respectives institucions.

Després de visionar el vídeo de presentació de la Sindicatura, els consellers brasilers s’han interessat per l’organització i funcions de la institució catalana i pel producte de la seva feina, que són els informes de fiscalització.
 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 6/2020

Impostos propis de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 5/2020

Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès. Exercici 2018

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018