La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Síndics i personal de la Sindicatura participen a València a les XIII Trobades Tècniques dels OCEXBarcelona, 27 de setembre de 2019

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha organitzat les XIII Trobades Tècniques dels Òrgans de Control Extern (OCEX), fòrum d’intercanvi de coneixement i experiències que cada dos anys aplega els membres i el personal que treballa a les institucions del món de l’auditoria pública.

Els síndics Jaume Amat, Miquel Salazar i Joan-Ignasi Puigdollers han assistit a les jornades, i també personal d’auditoria, de l’assessoria jurídica i dels serveis informàtics de la Sindicatura de Comptes, alguns dels quals hi han presentat ponències i comunicacions en els diferents grups de treball.

Les XIII Trobades Tècniques, amb el lema “La fiscalització en l’era de l’administració electrònica”, volen fomentar el debat al voltant dels processos de transformació digital en què estan immerses les administracions públiques i els reptes i els riscos que aquests processos plantegen en la tasca de fiscalitzadora de les institucions de control.

Les jornades s'han dut a terme els dies 26 i 27 de setembre al Centre Cultural La Nau de València, seu històrica de la Universitat de València des del segle XV i fins a mitjan segle XX. S’han estructurat en vuit grups de treball on els professionals dels OCEX han debatut sobre auditoria operativa i medi ambient; qüestions de legalitat relacionades amb els informes; els auditors del futur: robots i intel·ligència artificial; la gestió electrònica de les fiscalitzacions; auditoria/fiscalització; noves formes de prevenció i lluita contra el frau; auditoria de sistemes d’informació i l’administració electrònica d’una institució de control extern.

La conferència inaugural ha anat a càrrec  del cap del departament de Ciberseguretat del Centre Criptològic Nacional, Javier Candau, amb el títol “Ciberseguretat en les administracions públiques”. Entre les ponències conjuntes destaca també una taula rodona dedicada a analitzar les normes tècniques d’auditoria pública.

La conferència de la cloenda ha tractat sobre “El sistema socioeconòmic davant els reptes del segle XXI” i l'ha pronunciat José Anastasio Urra, de la Universitat de València.

El personal de la Sindicatura ha aportat cinc comunicacions als grups de treball sobre legalitat, robots i intel·ligència artificial, gestió electrònica de les fiscalitzacions, auditoria/fiscalització i administració electrònica d’una institució de control.

En concret, Marta Junquera i Albert Capelleras, lletrats de l’Assessoria Jurídica, han presentat una comunicació titulada “Escac a l’OCEX: dret d’accés als papers de treball?”.

Manel Rodríguez i Gràcia Ribas, secretari general i lletrada de l’Assessoria Jurídica, han parlat sobre “El teletreball a les institucions de control extern, un canvi possible”.

Lluís Terraza, auditor supervisor, ha intervingut en el grup sobre intel·ligència artificial per explicar el “Programa de treball per a un robot-auditor”.

Emma Puerta, auditora, ha presentat una comunicació amb el títol “Grans fiscalitzacions, evidència electrònica i èxit de l’auditoria”.

Finalment, Eulàlia Manero, directora dels Serveis Informàtics, ha participat en el fòrum tecnològic amb una ponència sobre “Catalogació i enginyeria de processos a la Sindicatura”.

 

Podeu consultar el programa complet al lloc web de les XIII Trobades.

 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019