La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Les XIV Trobades Tècniques reuneixen a Galícia a membres i personal tècnic dels OCEX per analitzar l'auditoria dels 'fons covid'

Els presidents del Tribunal de Comptes i dels òrgans de control extern autonòmics mantenen reunions de coordinació a Santiago de Compostel·la

Santiago de Compostel·la, 1 de desembre de 2021

Les IX Trobades Tècniques dels OCEX reuneixen durant dos dies a Santiago de Compostel·la membres i personal dels òrgans de control extern autonòmics per debatre sobre l’auditoria dels fons Covid-19 i la implementació dels fons Next Generation EU, els fons de recuperació i resiliència que la Unió Europea assigna als Estats membres per pal·liar els efectes de la pandèmia.

En aquesta catorzena edició de les jornades, organitzades pel Consell de Comptes de Galícia, se celebren també les II Trobades Jurídiques, adreçades als lletrats i personal d’assessoria jurídica dels OCEX.

En representació de la Sindicatura de Comptes de Catalunya assisteixen a les Trobades el síndic major, Jaume Amat, i el lletrat de l’Assessoria Jurídica Carles Rossinyol.

Aprofitant la presència dels membres dels OCEX a Santiago de Compostel·la, aquest matí ha tingut lloc la reunió de la Comissió de Coordinació de Presidents del Tribunal de Comptes i dels OCEX, la primera des de la renovació de l’òrgan fiscalitzador de l’Estat. La nova presidenta del Tribunal, Enriqueta Chicano, ha presidit la reunió, que ha comptat amb l’assistència de presidents i membres dels OCEX. El síndic major no hi ha pogut assistir atès que estava convocat per presentar l’informe anual del Compte general de la Generalitat en sessió plenària.

A la tarda, ha tingut lloc la reunió de la Conferència de Presidents d’ASOCEX, l’associació que aplega els presidents dels dotze òrgans de control extern de les comunitats autònomes. La reunió ha estat encapçalada per Vicent Cucarella, síndic major de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana i president de torn d’ASOCEX.

Els presidents dels OCEX han abordat qüestions d’interès comú relatives a la fiscalització de la contractació i les subvencions derivats de la pandèmia de la covid, i als programes de treball de les respectives institucions per a l'any 2022.

 

A nivell intern, la Conferència de presidents va aprovar dos noves guies pràctiques de fiscalització per implantar a la metodologia de fiscalització dels OCEX, i va aprovar el pressupost de l'organització per a l'exercici 2022.

 


 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 30/2021

Eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya, de l'any 2021

Informe 29/2021

Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, exercici 2019

Informe 28/2021

Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA. Exercici 2018

Informe 27/2021

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2019

Informe 26/2021

Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Exercici 2019